Refraktometre Nedir?

REFRAKTOMETRE-NEDİR

Belirli bir çözelti içindeki belirli bir maddenin katı madde miktarını belirlemek için bir refraktometre kullanılır. Kırılma prensibine göre çalışır. Işınları bir ortamdan diğerine geçtiğinde, iki ortam arasındaki normal çizgiye doğru veya uzağa doğru bükülürler. Normal ışın ile gelen ışın arasındaki açı, geliş açısı olarak adlandırılır. Normal ışın ile kırılan ışın arasındaki açıya kırılma açısı denir.

Kırılma açısı, kırılma indeksi adı verilen bir indeks değeriyle ilgilidir. Her bileşiğin belirli bir kırılma indeksi vardır. Kırılma açısı, ortamın bileşimine ve sıcaklığa bağlıdır. Bu bileşim bağımlılığı, refraktometreleri bu kadar kullanışlı kılan şeydir. Bir çözeltideki belirli bir bileşiğin konsantrasyonu arttıkça, ışığın bükülme derecesi de artar. Ayrıca, sıcaklık kırılma açısını etkilediği için test ortamının sıcaklığının belirlenmesi de önemlidir.

Örnek olarak, bir tuzlu su çözeltisindeki sodyum klorür (NaCl) konsantrasyonunu / tuzluluğunu belirlemek için kırılma ışığı kullanılabilir. Her yüzde tuzluluk değeri için, karşılık gelen bir kırılma açısı vardır. Bu kırılma açısı tuzluluk yüzdesine dönüştürülür. Bu yüzde, tuzlu su çözeltisindeki NaCl konsantrasyonudur. Dönüşümü kolaylaştırmak için refraktometreler, istenen değeri, bu durumda tuzluluk yüzdesini okuyacak şekilde kalibre edilmiş ölçeklere sahiptir.

Refraktometre Çeşitleri Nelerdir?

  • Analog (Dürbünlü) Refraktometre
  • Dijital Refraktometre
  • Abbe Refraktometre

Dürbünlü Refraktometre Modelleri

Süt Refraktometresi: Süt ve süt ürünlerinde katı madde miktarının ölçmeye yarayan refraktometredir.Süt refraktometresi 0-20 brix aralığındadır.Süt ne kadar kaliteli, sütün içinde su var mı yok mu? Belli olması için süt refraktometresi kullanılır.

Soğutma Sıvısı (Bor Yağı) Refraktometresi:Bu tip refraktometreler 0-32 brix aralığındadır.Sanayide makinalarda, cnc tezgahlarında soğutma sıvı yağların brix değerini okumak için kullanılır.

Tuz Refraktometresi: Tuzlu sularda, tuz yoğunluğunu ölçmek için kullanılan refraktometredir.Balık üretim tesisleri, akvaryum, salamura v.b alanlarda bu refraktometre kullanılır.

Meyve Refraktometresi: Meyve ve sebzelerdeki şeker oranını ölçmek için kullanılan standart modeldir.Meyve refraktometresi 0-32 brix aralığındadır.Narenciye, kiraz, üzüm, şeftali, kayısı,meyve suyu v.b meyvelerde şeker oranını ölçmek için kullanılır.

Bal Refraktometresi: Bal kalitesini ölçmek için kullanılan bu refraktometreye bal refraktometresi denir.Baldaki katı madde miktarını ölçmek için kullanılır.

Antifriz ve Akü Sıvısı Ölçen Refraktometre: Antifriz refraktometresi ile etilen glikol, propilen glikol, akü sıvısı ve cam yıkama suyu donma değerlerini ölçebilirsiniz.

Dürbünlü Refraktometre Kalibrasyonu Nasıl Yapilir?

  1. Refraktometrenin prizma kapağını açın.
  2. 1-2 damla saf su damlatın ve yavaşça kapağı kapatın.
  3. Refraktometre ile ışağa doğru bakınız.
  4. Değer çizgisi 0 da değil ise, tornavida ile çevirerek 0’a ayarlayınız.

refraktometreler

Brix ölçer çeşitleri ve fiyatları için tıklayın!