pH Metre Kullanım Alanları

pH metreler, çeşitli endüstrilerde, laboratuvarlarda ve evde sıklıkla kullanılan önemli bir ölçüm cihazıdır. pH metreler, çözeltilerin asitlik veya bazlık derecesi için kullanılır ve çeşitli alanlarda faydalıdır. Bu özgün, pH metrelerin farklı kullanım alanlarını keşfedeceğiz.

Tarım

Tarım sektöründe pH metreler toprakların asitlik veya bazlık derecesi kullanımı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Toprak pH’sı, büyüme performansı için çok önemlidir çünkü besin alımı ve büyüme performansı toprak pH’ına bağlıdır. pH metreler, tarım ürünlerine göre pH
seviyesini doğru bir şekilde belirleme ve uygun gübreleme veya toprak düzenleme şeması geliştirme konusunda yardımcı olur.

Korozyon önleyici endüstride PH değerinin uygulanması

Demir PH 4.3’ün altında korozyona uğrar, yarı koruyucu bir kaplama ise sadece PH 4.3’ün üzerinde oluşur. Asitli topraklar bu standardın altına düşebilir. 10.5’in üzerinde PH’da daha korozyona dayanıklı bir kaplama oluşur. Oksit tabakasının kalınlığı elektromotor kuvvet ölçümü ile tahmin edilebilir. Ölçülen elektromotor kuvvetin oksit tabakasındakine yakın olması, tabakanın tamamen gözeneksiz oluştuğunu gösterir. Ancak ölçülen emk, metal emk’ye yakınsa, bu, katmanın temelde katmanın hiçbir koruma değerine sahip olmadığı anlamına gelir.

Su ve Atık Su Analizi

Su ve atıkların suyunun korunması için pH metreler yaygın olarak kullanılır. pH değeri, suyun asidik, nötr veya bazik olup olmadığının belirlenmesi için önemli bir göstergedir. Su arıtma tesislerinde, suyun pH seviyesini izlemek ve uygun arıtma tesisleri için pH metreler kullanılır. Ayrıca, endüstriyel atık suların pH’ının düzenlenmesi ve kontrol edilmesi için pH metrelerden yararlanılır.

Gıda Endüstrisi

Gıdaların, pH metrelerin besin içeriklerinin ve miktarlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, süt ürünleri, et ürünleri ve içeceklerin pH seviyeleri, tükenmez raf ömrü, tat özellikleri ve mikrobiyal patlamalarda önemlidir. pH metreler, gıda malzemelerine pH değişiminin sürekli olarak izlenmesi ve gerekli ödemelerin alınmasına olanak sağlar.

Bira endüstrisinde PH ölçümünün uygulanması

PH, yaşlandırma ve demlemenin tüm aşamaları için önemlidir. PH’ın düşürülmesi, şerbetçiotu içindeki acı bileşenlerin çözünürlüğünü azaltacak ve daha güçlü şerbetçiotu kullanılmasının acılığı artırmamasını sağlayacaktır. Şişelenmiş bira, sabit kalması için 3.9 ile 4.1 arasında bir PH değerine sahip olmalıdır.