Nem Analiz Cihazlarının Endüstriyel Uygulamaları

nem-analiz

Gıda, ilaç ve hidrokarbon işleme dahil olmak üzere birçok biyolojik ve kimyasal uygulamada nem içeriğinin kontrol edilmesi esastır. Nem içeriğini ölçmek için bir nem tayin cihazı kullanılır. Ancak numunelerin durumuna (katı, sıvı veya gaz) bağlı olarak farklı yöntemler gereklidir. Bu yazıda, çeşitli kalite kontrol uygulamaları için nem tayin cihazlarının kullanımını inceleyeceğiz.

Gıda ve Tarım

Gıdadaki nem kontrolü çok önemlidir çünkü çok fazla nem zararlı mikropların büyümesini teşvik edebilir, çok az nem ise gıdanın kıvamını ve tadını etkileyebilir.

Katı veya yarı katı gıdalardaki su içeriği, kurutmada kayıp yöntemiyle nem tayin cihazları kullanılarak ölçülebilir. Bu yöntemde numune tartılır, kurutulur ve tekrar tartılır. Ağırlıktaki fark suyun kütlesidir. Bu, hassas bir elektronik teraziye sahip nem tayin cihazları ve bir ısıtma elemanı ile çevrili bir numune tepsisi ile sağlanır. Tüm süreç otomatikleştirilebilir ve bir mikroişlemci kullanılarak ısıtma hızlı ve eşit bir şekilde gerçekleşebilir.

İlaç

İlaç şirketleri tutarlı ürünler sağlamak zorundadır. Hap formundaki ilaçlar çok fazla nem ile aglomere olur veya biyoaktivitelerini kaybeder. Çok az nem ile şekillerini ve formlarını kaybedebilirler. Karl Fischer kulometrisi, farmasötik uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. İyot su ile reaksiyona girdiğinde katı iyotun (siyah) hidrojen iyodüre (renksiz) dönüştürülmesini içerir. Su kalmadığında reaksiyon sona erer. Bu reaksiyon suya bağımlı olduğundan, atmosferik nem sonuçları kolayca etkileyebilir. Bu nedenle sistem genellikle kuru nitrojen gibi inert gazların bulunduğu bir kapta gerçekleştirilir. Karl Fischer kulometrisinin sıvı ve gaz numuneleri için de kullanılabileceğini unutmayın. Gaz numuneleri için özel bir kurulum gerektiğinde, sıvı numune doğrudan analiz tüpüne veya hücreye enjekte edilebilir.

Hidrokarbon İşleme

Nem analiz cihazları, petrol ve gaz endüstrisindeki hidrokarbon işlemenin neredeyse tüm aşamalarında kullanılmaktadır. Doğal gaz sıvı ekstraksiyonundan önce su içeriğini analiz etmek ve sıvılaştırılmış doğal gaz sıvılaştırmasından önce eser nemi tespit etmek için kullanılırlar. Ayrıca nem, arıtma katalizörlerinin performansını etkileyebileceğinden, yağ arıtma sırasında katalizör kontaminasyonunu önlemek için bir nem analiz cihazı kullanılır. Daha aşağı akışta, viskozite gibi malzeme özelliklerinin kalite kontrolü için petrokimya üretimi (polimer ve kauçuk gibi) için nem kontrolü esastır.

Hidrokarbonların değerli doğası nedeniyle, daha doğru ölçümler için higroskopik kuvars kristalli nem analiz cihazları kullanılır. Kuvars kristallerinin titreşim frekansındaki farklılıklara dayanarak ve bunu bir kalibrasyon eğrisiyle karşılaştırarak gaz numunesindeki su içeriği belirlenebilir.

Numunelerdeki su içeriği, renk, kütle, ışık ve hatta elektrik sinyallerindeki değişiklikleri içeren mekanizmalarla belirlenebilir. Tartışılan uygulamalara ek olarak, nem tayin cihazları yarı iletkenler, kağıt üretimi ve metal işleme gibi diğer birçok endüstride kullanılmaktadır. Bu enstrüman, ürün tutarlılığını sağlamak için kalite kontrol sağlamak için çok yararlıdır.