Bir mikropipet, mikrolitre aralığında sıvı hacimlerini doğru ve hassas bir şekilde aktarmak için kullanılan yaygın  bir laboratuvar aletidir. Mikropipetlerin tek kanallı ve çok kanallı varyantları mevcuttur. Tek kanallı mikropipetler moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, hücre kültürü, analitik kimya, biyokimya ve genetik ...

Analitik teraziler, katı nesnelerin, sıvıların, tozların ve granüler maddelerin kütlesini belirlemek için nicel kimyasal analizde kullanılan hassas ölçüm aletleridir. Günümüzde elektronik terazi, .0001 g’a kadar okunabilirlik sunan manyetik kuvvet restorasyonu ilkesini kullanır. Analitik Terazi Kullanan Sektörler Analitik bir ölçeğin sunduğu ...